array(1) { [":guise1"]=> string(12) "首页幻灯" } array(1) { [":guise1"]=> string(12) "首页幻灯" } array(1) { [":guise1"]=> string(12) "首页幻灯" } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> int(0) [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> int(0) [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> int(0) [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "67" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "67" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "67" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "64" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "64" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "64" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "63" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "63" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "63" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "61" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "61" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(2) "10" [":guise2"]=> string(2) "61" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) }
当前位置: 首页>

细数中国七大浓香型白酒品牌

发布于:2018年5月05日 浏览量:0

从白酒销售历年的数据显示,浓香型白酒一直是消费者所青睐的白酒香型,比于酱香,浓香有足够的芬芳,比于清香,浓香有谐调的口感从任何一方面看,浓香型白酒比其他香型有过之而无不及,也因为这种白酒香型受到大众欢迎,因而市场上浓香型白酒也是繁花似锦。小编按照消费者喜欢的程度,对浓香型白酒品牌进行了一个简单排序,对于想知道浓香型白酒有那些的酒友们也可以参考参考。

1.五粮液

古老的酒品,延续至今,浓香典雅,一直以来,足以与国酒相对的,也仅仅五粮液而已,茅台是酱香型代表,而浓香型的代表则非五粮液莫属。

2.泸州老窖

泸州老窖的浓香,却是五粮液不能堪比的,而之所以浓香型白酒的代表是五粮液而非泸州老窖,根本原因并非是酒品比不上的问题,泸州老窖的浓香型白酒的香味是比酱香还要浓的,尤其是其古窖存储,使得酒品的窖香韵味十足。如果说五粮液是浓香型白酒的代表,而泸州老窖则是浓香中的经典。

3.剑南春

四川剑南春,也是一款久远历史的酒品,虽相比于前两款,浓香还不够突出,但排在第三的位置也足以证明其在消费者心中的地位。

4.洋河大曲

洋河大曲的浓,却是有特色的,“甜、绵、软、净、香”是洋河大曲的特色,而其历史也算上了几百年,古老的酒品配上特色的酒品,消费者不喜欢都不行。

5.古井贡酒

一口古井,一座老窖,继承了特殊的“九酿春酒法”后,于是古井贡酒便出来了,古井贡酒属于浓香型白酒,具有“色清如水晶,香纯如幽兰,入口甘美醇和,回味经久不息”的特点。

6.双沟大曲

双沟大曲以色清透明,窖香浓郁,绵甜甘冽为特色,因为曾经在1910年的南洋劝业会上获奖,使得其名声飘扬海外。

7.口子窖酒

香气馥郁,窖香优雅,富含陈香、醇甜及窖底香,其实,严格来讲,这酒应该不能完全算作浓香型,而是兼香型白酒。

其实,浓香型白酒也不仅仅上述这些品牌,像汉窖也是浓香型白酒,相对于市场力度大的品牌而言,汉窖这种一直以质量生存的小品牌,其质量倒值得信任,各位酒友在选择时可以对比试试。


相关产品

array(3) { [":guise1"]=> string(0) "" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "9" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "9" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "9" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "48" } array(3) { [":guise1"]=> string(0) "" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(0) "" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(0) "" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) }
array(2) { [":guise1"]=> string(12) "文章内页" [":guise2"]=> int(0) } array(2) { [":guise1"]=> string(12) "文章内页" [":guise2"]=> int(0) } array(2) { [":guise1"]=> string(12) "文章内页" [":guise2"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "1" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "1" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "1" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "2" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "2" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "2" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" }
array(1) { [":guise1"]=> int(1) } array(1) { [":guise1"]=> int(1) } array(1) { [":guise1"]=> int(1) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "2" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "2" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "2" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "46" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "46" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "46" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "45" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "45" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "45" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "42" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "42" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "42" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "41" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "41" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "41" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "38" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "38" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "38" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "37" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "37" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "37" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "36" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "36" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "36" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "34" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "34" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "34" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "29" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "29" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "29" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "4" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "4" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "4" } array(15) { [":guise1"]=> string(1) "2" [":guise2"]=> string(2) "46" [":guise3"]=> string(2) "45" [":guise4"]=> string(2) "43" [":guise5"]=> string(2) "42" [":guise6"]=> string(2) "41" [":guise7"]=> string(2) "38" [":guise8"]=> string(2) "37" [":guise9"]=> string(2) "36" [":guise10"]=> string(2) "34" [":guise11"]=> string(2) "29" [":guise12"]=> string(1) "5" [":guise13"]=> string(1) "4" [":guise14"]=> int(1) [":guise15"]=> int(0) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(15) { [":guise1"]=> string(1) "2" [":guise2"]=> string(2) "46" [":guise3"]=> string(2) "45" [":guise4"]=> string(2) "43" [":guise5"]=> string(2) "42" [":guise6"]=> string(2) "41" [":guise7"]=> string(2) "38" [":guise8"]=> string(2) "37" [":guise9"]=> string(2) "36" [":guise10"]=> string(2) "34" [":guise11"]=> string(2) "29" [":guise12"]=> string(1) "5" [":guise13"]=> string(1) "4" [":guise14"]=> int(1) [":guise15"]=> int(0) } array(15) { [":guise1"]=> string(1) "2" [":guise2"]=> string(2) "46" [":guise3"]=> string(2) "45" [":guise4"]=> string(2) "43" [":guise5"]=> string(2) "42" [":guise6"]=> string(2) "41" [":guise7"]=> string(2) "38" [":guise8"]=> string(2) "37" [":guise9"]=> string(2) "36" [":guise10"]=> string(2) "34" [":guise11"]=> string(2) "29" [":guise12"]=> string(1) "5" [":guise13"]=> string(1) "4" [":guise14"]=> int(1) [":guise15"]=> int(0) } array(15) { [":guise1"]=> string(1) "2" [":guise2"]=> string(2) "46" [":guise3"]=> string(2) "45" [":guise4"]=> string(2) "43" [":guise5"]=> string(2) "42" [":guise6"]=> string(2) "41" [":guise7"]=> string(2) "38" [":guise8"]=> string(2) "37" [":guise9"]=> string(2) "36" [":guise10"]=> string(2) "34" [":guise11"]=> string(2) "29" [":guise12"]=> string(1) "5" [":guise13"]=> string(1) "4" [":guise14"]=> int(1) [":guise15"]=> int(0) }
array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> int(2) } array(1) { [":guise1"]=> int(5) } array(1) { [":guise1"]=> int(5) } array(1) { [":guise1"]=> int(5) } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "5" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "5" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "5" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> string(1) "5" } array(1) { [":guise1"]=> int(5) } array(1) { [":guise1"]=> int(5) } array(1) { [":guise1"]=> int(5) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "5" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "5" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(1) "5" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) }
array(1) { [":guise1"]=> int(3) } array(1) { [":guise1"]=> int(3) } array(1) { [":guise1"]=> int(3) } array(1) { [":guise1"]=> int(43) } array(1) { [":guise1"]=> int(43) } array(1) { [":guise1"]=> int(43) } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(3) { [":guise1"]=> string(2) "43" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(2) "43" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(2) "43" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> string(2) "43" } array(1) { [":guise1"]=> int(43) } array(1) { [":guise1"]=> int(43) } array(1) { [":guise1"]=> int(43) } array(3) { [":guise1"]=> string(2) "43" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(2) "43" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) } array(3) { [":guise1"]=> string(2) "43" [":guise2"]=> int(1) [":guise3"]=> int(0) }
x

在线客服

我们将立即回电。该通话对您免费!请直接输入11位手机号。

电话咨询 在线咨询
array(1) { [":guise1"]=> string(12) "底部信息" } array(1) { [":guise1"]=> string(12) "底部信息" } array(1) { [":guise1"]=> string(12) "底部信息" } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> int(0) [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> int(0) [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> int(0) [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> string(2) "84" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> string(2) "84" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> string(2) "84" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> string(2) "60" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> string(2) "60" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } array(4) { [":guise1"]=> string(1) "9" [":guise2"]=> string(2) "60" [":guise3"]=> int(1) [":guise4"]=> int(0) } 贵州省贵阳市南明区花果园财富广场2号楼整栋40层

贵公网安备 52010202000748号